V úctě a pokoře....

O nás

Vítáme Vás na našich stránkách. 

Dovolte, abychom se s úctou představili. Poskytujeme komplexní služby spojené s důstojným odchodem zesnulého. Díky naší dlouhodobé zkušenosti v pohřebnictví jsme zjistili, že služby tohoto typu nefungují na takové etické úrovni, kterou sami požadujeme. Proto jsme se rozhodli, že půjdeme proti proudu a přivedeme zpět úctu, kterou si zesnulí zaslouží. 

Nabízíme kompletní vykopání hrobu nejen pro pohřební služby a zároveň pod striktním dozorem sesterského pohřebního ústavu nabízíme klientům důstojné rozloučení se zesnulým. Při naší práci dbáme na vysoký standart odvedené práce a zakládáme si na našem etickém kodexu.

Kříž

Naše služby

Výkop hrobu

Při výkopu hrobu vždy dbáme na požadavky pohřební služby tak, aby byla splněna náročná kritéria zákazníků. Standartně hrob vykopeme do hloubky 150 cm, 200 cm nebo dle domluvy. Pažení je u nás nezbytnou součástí práce a vždy dbáme na bezpečnost.

Výzdoba hrobu

Na pečlivost a úklid klademe velký důraz. Jednotlivé segmenty výzdoby vždy tvoří harmonii, která zajistí důstojné rozloučení s Vaším zesnulým. Po vykopání hrobu následuje výzdoba suknem, jehož barvu si lze zvolit dle přání. Okolí hrobu je důkladně uklizeno a hrob je připraven. Zásypová hlína je následně zabezpečena tak, aby odolala povětrnostním a deštovým podmínkám.

Zásyp hrobu

Po přípravě hrobu a následném důstojném pohřbení je hrob zasypán s ohledem na okolí hrobu tak, aby nebyly poničeny nebo zašpiněny okolní hroby. Náhrobky vždy vyjadřovaly úctu k zesnulým a proto se k nim také tak chováme. Po zasypání hrobu následuje úklid a omytí náhrobku. 

Květinové vazby

Posledním, né však neméně důležitým krokem je květinová výzdoba hrobu. S květinami je vždy zacházeno s největší opatrností a po zasypání hrobu jsou položeny tak, aby i po sednutí hrobu tvořily ucelenou výzdobu hrobu.

Vyřízení pohřbu

Ve spolupráci s pohřební službou poskytujeme komplexní služby, aby se truchlící rodina nemusela zabývat záležitostmi, které jsou pro ni v takové situaci pouze zátěží. V případě úmrtí Vašeho blízkého Vám pomůžeme vyřídit pohřeb a pomůžeme Vám vyplnit i veškeré nutné formuláře. Zajišťujeme převozy zesnulých 24 hodin denně po celé ČR, rakve, urny, hudbu, dopravu pro smuteční hosty, smuteční květinovou vazbu i smuteční parte. Ochotně Vám se vším poradíme.

Vyřízení

Smuteční obřad, který bude důstojnou vzpomínkou

kviti

Kontakt

Michal Janči

+420 776 850 126

Janci@hrobnicek.cz

www.hrobnicek.cz

ICO: 108 18 596